កៀរគរ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ កៀរ+គរ>កៀរគរ។

កិរិយាសព្ទ[កែប្រែ]

កៀរគរ

  1. កៀរ​ឲ្យ​បាន​ជា​គំនរ, ប្រមូល​ឲ្យ​បាន​ច្រើន
    ខំ​ដើរ​កៀរគរ។
  2. និយាយបញ្ចុះ​បញ្ចូល​ផ្សែផ្សំពី​នេះ​ខ្លះ ពី​នោះ​ខ្លះ ដើម្បី​ឲ្យ​គេ​ចុះ​ចូល​មក​ខាង​ខ្លួន។
    និយាយ​កៀរគរ។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត