កែម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង។ កែម


ខ្មែរ

ការបញ្ចេញសំឡេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ និងសទ្ទតា កែម
ឡាតាំងយានកម្ម kaem
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /kaem/


កិរិយាសព្ទ

កែម

  1. ស៊ែម, ថែម​ឲ្យ​បាន​មាំមួន ឬ​ឲ្យ​សមរម្យ​ឡើង។

ពាក្យទាក់ទង

បំណកប្រែ

ឯកសារយោង

  • វចនានុក្រមជួនណាត