កោកៗ

ពីWiktionary

សូមដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីលឺសំឡេងកោកកាកៗ

ឧទានសព្ទ[កែប្រែ]

កោកៗ

  1. សូរ​ឮ​ដោយ​និយាយ, ដោយ​ជជែក​ខ្លាំង ហើយ​ក្បោះក្បាយច្បាស់​លាស់
    និយាយ​កោក​ៗ ឥត​កោតញញើតអ្នក​ណា, ជជែក​កោក​ៗ។

ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត