កោត

ពីWiktionary

សូមដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កិរិយាសព្ទ[កែប្រែ]

កោត

  1. ស្ញែង, ស្ងើច
    គួរ​កោត​គេ​ដែរ។
  2. ខ្លាច, ញញើត, (ច្រើន​និយាយ​នាំ​មុខ​ពាក្យ​ក្រែង, ញញើត, ខ្លាច, ខាម
    កោត​ក្រែង, កោត​ញញើត, កោត​ខ្លាច, កោត​ខាម)។

សន្តានពាក្យ[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត