កោសិកាបន្តពូជ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង។

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ កោសិកា+បន្តពូជ>កោសិកាបន្តពូជ

នាម[កែប្រែ]

កោសិកាបន្តពូជ

  1. កោសិកាដែលមាន n ក្រូម៉ូសូមកើតនៅក្នុងក្រពេញភេទមាននាទីចូលរួមបង្កកំណើត

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • សៀវភៅពន្យល់ពាក្យជីវវិទ្យាថ្នាក់ទី១០-១២