កំហិត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ខិត>ក+ំ+ហ+ិ+ត>កំហិត។(ផ្នត់)

នាម[កែប្រែ]

កំហិត (kâmhĕt)

  1. បណ្ដាំ​ដែល​ផ្ដាំ​ផ្ដាច់
    ដាក់​កំហិត​ឲ្យ​ធ្វើ​ឲ្យ​ហើយ​ក្នុង​កំណត់ ថ្ងៃ។

សន្តានពាក្យ[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត