ក៏បាន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំលេង[កែប្រែ]

អក្ខរាវិរុទ្ធ និងមូលសទ្ទ ក៏បាន
kʿpān
ឡាតាំងយានកម្ម kɑbaan
អ.ស.អ. (បមាណីយ) គន្លឹះ /kɑ.ˈɓaːn/

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

ក៏ +‎ បាន

គុណកិរិយា[កែប្រែ]

ក៏បាន

  1. បានផងដែរ ដោយអាច(តាមជម្រើស)ធ្វើបានដូចគ្នា ដោយតាមចិត្តចង់ធ្វើ
    ត្រឹមតែ ១០ សេនក៏បានឬ?
    នរណាក៏បានដែរ សូមអញ្ចើញចូលមក។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឧទានសព្ទ[កែប្រែ]

ក៏បាន

  1. ប្រើក្នុងសំនួនបណ្ដោយតាមការឆាំងចចេស
    ក៏បាន! យើងមិនឃាត់ឯងទៀតទេ!