ក៏

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

ឈ្នាប់[កែប្រែ]

ក៏

  1. ពាក្យ​ជា​សន្ធាន​មាន​សំ​ឡេង​កញ្ឆក់​ខ្លី​សម្រាប់​និយាយ​ត​ប្រយោគ​ដោយ​ឡែក។
    អ្នកក៏​ទៅ, ខ្ញុំ​ក៏ទៅ
    ធើ្វ​ដូច្នេះ​ក៏បាន ។
    របស់​នេះ​រូប​ក៏​ល្អ​ តម្លៃ​ក៏​ថោក

កន្សោមនិងពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត