ក៏

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
សូមមើលផងដែរ -ករណ៍ ករ និង -ករ

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំលេង[កែប្រែ]

អក្ខរាវិរុទ្ធ និងមូលសទ្ទ ក៏
kʿ
ឡាតាំងយានកម្ម
អ.ស.អ. (បមាណីយ) គន្លឹះ /kɑ/

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពី ខ្មែរបុរាណ (ka, *ko, *kar) ។ ធៀបនឹង សៀម ก็ (gɔ̂ɔ)

ឈ្នាប់[កែប្រែ]

ក៏

  1. សម្រាប់និយាយតប្រយោគដោយឡែក ដែលជាសំនួនស្រប ឬសំនួនសង្កត់ន័យ ឬលំដាប់លំដោយនៃប្រយោគដើម។
    ឧ. អ្នកក៏ទៅ ខ្ញុំក៏ទៅ។
    ឧ. ឬក៏នេះជាកំហុសរបស់ខ្ញុំ?

ន័យដូច[កែប្រែ]

ពាក្យដកស្រង់[កែប្រែ]

បំនកប្រែ[កែប្រែ]