ក្នក់

ពីWiktionary

សូមដាក់សំឡេងនិងរូបភាព។

វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កិរិយាសព្ទ[កែប្រែ]

ក្នក់

  1. អាក់​អន់​ចិត្ត។
    ក្នក់​ចិត្ត។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

គុណនាម[កែប្រែ]

ក្នក់

  1. ខឹង
    ចិត្ត​ក្នក់។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

ក្នក់

  1. ប៉ែក​ខាង​នៃ​សំពត់​ហូល
    ក្នក់​នាគ ជាដើម។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត