ក្រដាស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) សន្លឹក​ស្ដើង​ៗ ធ្វើ​ពី​វត្ថុ​ផ្សេង គឺ​ចំបើង, កំណាត់​សំពត់, សំបក​ឈើ ឬ សាច់​ឈើ​ជាដើម សម្រាប់​ប្រើ​បោះពុម្ពអក្សរ, សរសេរ, វេច​ខ្ចប់​របស់​ទាំងឡាយ ។ល។

  1. ឈ្មោះឈើមានផ្កាស្ដើងៗដូចក្រដាស