ចចាតក្រឹម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំលេង[កែប្រែ]

អក្ខរាវិរុទ្ធ ចចាតក្រឹម
ccātk̥rẏm
មូលសទ្ទ ច៏-ចាត-ក្រឹម
cʿ-cāt-k̥rẏm
ឡាតាំងយានកម្ម cɑcaatkrəm
អ.ស.អ. (បមាណីយ) គន្លឹះ /cɑ.caːt.krəm/

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

ចចាត +‎ ក្រឹម

នាម[កែប្រែ]

ចចាតក្រឹម

  1. ឈ្មោះបក្សីមួយប្រភេទ ក្នុងអម្បូរចចាត និងអម្បូររងចចាតទន្លេ សម្បុរខៀវខាងខ្នងខាងក្បាល ឯខាងពោះក្រហម។
    Stork-billed Kingfisher I IMG 7659.jpg
  • អម្បូរចចាត (Alcedinidae)(អាល់ឆេឌីនីដេ)
  • អម្បូររងចចាតទន្លេ (Halcyoninae)(អាល់ច្យុននីណេ)
  • ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រAlcedo(អាល់ឆេដូ) atthis(អាតទីស)

បំណកប្រែ[កែប្រែ]