ជីតុន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ពាក្យ​សម្រាប់​គ្រហស្ថ​ហៅ​អ្នក​បួស​ដែល​ជា​ញាតិ ​ឬ ​ដែល​ស្និទ្ធស្នាល​ដោយ​បាន​ផ្គត់ផ្គង់​ចតុប្បច្ច័យ​ផង ។