ឈាម

ពីWiktionary
មើលផងដែរ ៖ ឈ្មោះ

ខ្មែរ

និរុត្តិសាស្ត្រ

ពី បុព្វមន-ខ្មែរ *ɟhaam ~ *ɟhiim

ការបញ្ចេញសំឡេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ និងសទ្ទតា ឈាម
ឡាតាំងយានកម្ម chiəm
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /cʰiəm/


នាម

ឈាម

  1. ( ន. ) អាការៈ​រាវ (ធាតុ​ទឹក)សម្បុរ​ក្រហម ជ្រួតជ្រាប​សព្វ​សរសែ​ក្នុង​សារព៌ាង្គកាយ ។