ឈឺក

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរ[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ឈឺ+>ឈឺក។

នាម[កែប្រែ]

ឈឺក

  1. ជំងឺឈឺក្នុងបំពង់ក។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

កិរិយាសព្ទ[កែប្រែ]

ឈឺក

  1. ឈឺក្នុងក។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត