ត្រៃឯក

ពីWiktionary

ខ្មែរ

មូលសព្ទ

ត្រៃ- +‎ ឯក

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ ត្រៃឯក
សទ្ទតា ត្រៃ-អែក
ឡាតាំងយានកម្ម trayʼaek
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /trajʔaek/


នាមអសាធារណ៍

ត្រៃឯក (ព្រះ–)

  1. (គ្រិស្ដសាសនា) គោលលទ្ធិដែលចែងនូវអត្ថិភាពព្រះជាអាទិទេពតែមួយស្ថិតក្នុងអង្គទាំងបី គឺព្រះវរបិតា ព្រះរាជបុត្រា និងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

បំណកប្រែ