បាក់ក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ បាក់+>បាក់ក។

កិរិយាសព្ទ[កែប្រែ]

បាក់ក

  1. ធ្វើឱ្យបាក់ឆ្អឹងក កដៃ កជើង ។ល។

ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

គុណកិរិយា[កែប្រែ]

បាក់ក

  1. ដោយបាក់ឆ្អឹងក។
    ឧទាហរណ៍: ធ្លាក់បាក់ក។

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមអង់គ្លេស-ខ្មែរ