មេធាវី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

បា.; សំ. ( គុ. ឬ ន. ) (មេធាវិន៑ ឬ មេធិន៑) ដែល​មាន​មេធា; អ្នក​ប្រាជ្ញ; បើ​ស្រ្តី​ជា មេធាវិនីមេធិនី ។ សព្វ​ថ្ងៃ ខ្មែរ​ប្រើ​សំដៅ​យក​ស្មា​ក្ដី : ទៅ​ពឹង​មេធាវី​ឲ្យ​ជួយ​ក្នុង​រឿង​ក្ដីមេធី

ប្រើ​ប្រាស់​ក្នុង​វិស័យ​ច្បាប់

  • មេធាវី​ : (នៅប្រទេសអង់គ្លេស)គឺជាអ្នកប្រកបរបរ​ខាង​ច្បាប់​ដែលមាន​មុខ​នាទី​ស្រដៀ​ង​គ្នា​ នឹង​មេធាវី​ការពារ​ក្តី ​អា​មេ​រិក​កាំង​​ ទោះ​បីជា​មេធាវី​នោះ​មិនរៀ​ប​ចំ​សំណុំ​រឿ​ង​នៃ​រឿង​ក្តី​ពី​ ដើ​ម​ដំបូង​ក៏​ដោយ​ ។​ ជំនួយ​ការរបស់​មេធាវី​នោះ​ជា​អ្នក​ប្រមូល​សំណុំ​រឿង​ចាំបាច់​សម្រាប់​ដាក់​ជូន​តុលាការ​ ។ Barrister : In England, a legal practitioner whose function is similar to that of an American trial lawyer, although the barrister does not prepare the case from the start. His solicitor assembles the materials necessary for presentation to the court. French: Avocat.
  1. (ច្បាប់) lawyer/advocate,avocat ជនដែលជាសមាជិកនៃគណៈមេធាវី ផ្ដល់យោបល់ និងតាក់តែងលិខិតស្នាមផ្សេងៗ ក្នុងវិស័យគតិយុត្ត តំណាងឱ្យកូនក្ដី ឬការពារកូនក្ដីនៅគ្រប់សាលាជម្រះក្ដី និង គ្រប់ដំណាក់កាលនៃនីតិវិធី (ពាក្យចាស់ហៅថា ស្មាក្ដី)។

មើល​ផង​ដែរ


  • មេធាវីជំនួយការ : មេធាវីដែលជួយដល់មេធាវីក្នុង រឿងក្ដីមួយ ។ counsel : A lawyer who helps the primary lawyer in a case.
  • មេធាវីក្រៅការិយាល័យច្បាប់ : counsel; A lawyer who advises a law firm or who is a temporary member. មេធាវីក្រៅការិយាល័យច្បាប់ : មេធាវីដែលធ្វើការផ្ដល់ឱវាទឲ្យការិ យាល័យច្បាប់មួយឬដែលជាសមា ជិកបណ្ដោះអាសន្ននៃការិយាល័យច្បាប់។
  • ប្រាក់រង្វាន់មេធាវី : ថ្លៃ​ប្រា​ក់​ដែ​ល​មេ​ធា​វី​ទា​រ​ស​ម្រា​ប់​កិ​ច្ច​កា​រ​ឬ​ឱ​វា​ទ​រ​ប​ស់​ខ្លួ​ន​។​ក្នុ​ង​ក​រ​ណី​ខ្លះ​តុ​លា​កា​រ​ដា​ក់​កំ​ណ​ត់​ចំ​នួ​ន​ទឹ​ក​ប្រាក់​រ​ង្វា​ន់​មេ​​ធា​វី​ដោ​យ​ឡែ​ក​ដែ​ល​ភា​គី​ចា​ញ់​ក្ដី​ត្រូ​វ​តែ​ប​ង់​ទៅ​ឲ្យ​មេ​ធា​វី​រ​ប​ស់​គូ​ភា​គី​ឈ្នះ​ក្ដី​។​ប្រាក់​​រ​ង្វា​ន់​ស​មា​មា​ត្រ​រ​ប​ស់​មេ​ធា​វី​គឺ​ជា​ថ្លៃ​ឈ្នួ​ល​ដែ​ល​ត្រូ​វ​ប​ង់ទៅឱ្យមេធាវីតែក្នុងលក្ខខណ្ឌដែ​​លភាគីជួលនោះ​ឈ្នះក្ដី ​ហើ​​យ​​​​ប្រា​ក់រ​​ង្វាន់​បែបនេះគេច្រើន តែគិត​​​ជា​ភា​​​គ​រ​យ​នៃ​សំណងជំ​ងឺចិត្តដែលភាគី​​​ឈ្នះ​ក្ដីបា​ន ។ Attorney's fees : The charge made by an attorney for the or her work or advice. In some cases, the court will specify the amount of attorney's fee the losing party must pay to the winning party's attorney which must be paid only if the party for whom the attorney works actually succeeds in his or her case, often computed as a percentage of the damages which that party wins in the judgment. French: Honoraires d'avocat.

ឯកសារ និង គេហទំព័រ


  1. ព្រឹទ្ធសភាជាតិ​នៃ​ព្រះ​រាជាណាចក្រ​កម្ពុជា (ខ្មែរ)
  2. ក្រសួង​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​សភា-​ព្រឹទ្ធសភា​ និង អធិការកិច្ច (ខ្មែរ)
  3. គណៈមេធាវី​នៃ​ព្រះ​រាជាណាចក្រ​កម្ពុជា (ខ្មែរ)
  4. សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ (ខ្មែរ)
  5. គណៈកម្មាធិការជាតិ​បណ្តុះបណ្តាល (ខ្មែរ)