សរសេរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ភាសា​ខ្មែរ ​[កែប្រែ]

កិរិយាសព្ទ[កែប្រែ]

ស៏-សេ ( កិ. ) គូស, វាស ឲ្យ​ដិត​ជា​តួ​អក្សរ​ឬ​លេខ ឬ​ឲ្យ​ដិត​អក្សរ​កើត​បាន​ជា​សេចក្ដី : សរសេរ​អក្សរ, សរសេរ​សំបុត្រ, ស្មេរ​សរសេរ​សំបុត្រ ។ សរសេរ

  1. ធ្វើ​អោយ​មាន​ទ្រង់​ទ្រាយ​ជា​តួ​អក្សរ ពាក្យ សញ្ញា លើ​ផ្ទៃ​អ្វី​មួយ​ដើម្បីទាក់ទង
    លោក​សរសេរ​អក្សរ​បាន​ស្អាត​ណាស់។

បកប្រែជាភាeសាដ៏ទ[កែប្រែ]

  • អង់គ្លេស: write
  • ភាសាបារាំង: écrire
  • ភាសា​ជប៉ុន: 書く, かく (រ៉ូម៉ាជិ kaku)
  • ភាសា​ថៃ: เขียน