សីហា

ដោយWiktionary

ខ្មែរ[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាខ្មែរមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា km

  • ខែមុន:
  • ខែបន្ទាប់:


  1. August
  2. ភូមិនៃឃុំចំបក់

ន័យដូច[កែប្រែ]