សីហា

ពីWiktionary

ខ្មែរ[កែប្រែ]

នាម

វិគីភីឌាខ្មែរមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា km

  1. សីហា

សីហា

  1. August
  2. ភូមិនៃឃុំចំបក់

ន័យដូច[កែប្រែ]