សីហា

ដោយWiktionary

ខ្មែរ[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាខ្មែរមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា km

  1. សីហា

សីហា

  1. August

ន័យដូច[កែប្រែ]