​សីលធម៌

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សីល​ធម្ម ឬ --ធម៌ (moral) សីល​ដែល​ជា​ធម៌ (របស់​សត្វ​លោក) ឬ សីល​និង​ធម៌; កិរិយា​មារយាទ, សណ្ដាប់​ធ្នាប់; ដំបូន្មាន​ដែល​នាំ​ឲ្យ​ចៀស​វាង​អំពើ​អាក្រក់ ហើយ​ឲ្យ​ប្រព្រឹត្ត​តែ​អំពើ​ល្អ : ប្រកប​ដោយ​សីល​ធម៌, ប្រាស​ចាក​សីល​ធម៌

  1. moral, morale ការប្រព្រឹត្តផ្ទាល់របស់បុគ្គលដោយអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍ឬច្បាប់នៃការប្រព្រឹត្តល្អដែលគេបានចេះដឹងនិងយល់ព្រមទទួល ដូចជា ជំនឿ អាកប្បកិរិយា ឬ គំរូដោយឡែកៗ ដែលបានអនុវត្ត ឬ ប្រតិបត្តិនៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់គេ និង បង្ហាញឱ្យឃើញតាមរយៈការសម្រេចចិត្តនិងអំពើស្ម័គ្រចិត្តរបស់គេ។