កកេបកកាប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

គុណកិរិយា[កែប្រែ]

កកេបកកាប

  1. ដែល​កខ្វេសកខ្វាសដោយ​ខំ​ប្រឹងដើរ ឬ​ប្រឹង​ឡើង​ឲ្យ​បានឆាប់។​
    ខំ​ឡើង​ដើម​ឈើ​កកេបកកាប

បំនកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • ១.វចនានុក្រមសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន-ណាត
  • ២.វចនានុក្រមខ្មែរ-អង់គ្លេស