កកែកករ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

កកែកករ

  1. សំដី​និយាយ​មិន​ច្បាស់​លាស់ យ៉ាង​ដូចក្មេងតូច​ដែលទើបចេះស្ដី

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

គុណកិរិយា[កែប្រែ]

កកែកករ

  1. ដោយនិយាយមិនច្បាស់ដូចកូនក្មេងតូចដែលទើបចេះស្ដី។
    កូន​ប្រុស​ខ្ញុំ​បាន​ចេះ​ស្ដី​កកែ​កករហើយ។

បច្ចេកសព្ទដកស្រង់[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

កិរិយាសព្ទ[កែប្រែ]

កកែកករ

  1. និយាយមិនច្បាស់ដូចក្មេង។

បច្ចេកសព្ទដកស្រង់[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • ១.វចនានុក្រមសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួន-ណាត
  • ២.វចនានុក្រមខ្មែរ​-អង់គ្លេស