កកែកករ

ពីWiktionary

សូមជួយដាក់សំលេងផង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំលេង[កែប្រែ]

កិរិយាសព្ទ[កែប្រែ]

កកែកករ

  1. និយាយមិនច្បាស់ដូចក្មេង

ពាក្យសម្រង់[កែប្រែ]

បំនកប្រែ[កែប្រែ]

គុណកិរិយា[កែប្រែ]

កកែកករ

  1. ដោយនិយាយមិនច្បាស់ដូចកូនក្មេងតូចដែលទើបចេះស្ដី
    កូន​ប្រុស​ខ្ញុំ​បាន​ចេះ​ស្ដី​កកែ​កករហើយ។

ពាក្យសម្រង់[កែប្រែ]

បំនកប្រែ[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

កកែកករ

  1. សំដី​និយាយ​មិន​ច្បាស់​លាស់ យ៉ាង​ដូចក្មេងតូច​ដែលទើបចេះស្ដី[២]

បំនកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. វចនានុក្រម ANT មេពាក្យ កកែកករ
  2. វចនានុក្រមសម្ដេចជួនណាត មេពាក្យ កកែកករ