កកោក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ កោកៗ > ក- + កោក > កកោក។ (ផ្នត់ដើម)

ឧទានសព្ទ[កែប្រែ]

កកោក

  1. សូរនិយាយខ្លាំងឥត​ក្រែង​ដែល​ឮកោកៗ

គុណកិរិយា[កែប្រែ]

កកោក

  1. ដោយលឺសំឡេងកោកៗ​។
    និយាយ​កកោក

បច្ចេកសព្ទដកស្រង់[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

បច្ចេកសព្ទទាក់ទង[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • ១.វចនានុក្រមខ្មែរសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួន-ណាត
  • ២.វចនានុក្រមខ្មែរ-អង់គ្លេស