កកោក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមជួយដាក់សំលេងផង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំលេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីផ្នត់ដើមទំរង់ពស- ក- + កោកៗ រឺ កោក > កកោក។

គុណកិរិយា[កែប្រែ]

កកោក

  1. ដោយលឺសំឡេងកោកៗ​។
    និយាយ​កកោក

ពាក្យសម្រង់[កែប្រែ]

បំនកប្រែ[កែប្រែ]

ឧទានសព្ទ[កែប្រែ]

កកោក

  1. សូរនិយាយខ្លាំងឥត​ក្រែង​ដែល​ឮកោកៗ[២]

ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. វចនានុក្រម ANT Online មេពាក្យ កកោក
  2. វចនានុក្រមជួនណាត មេពាក្យ កកោក