កកែកកកោក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមជួយដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ កកែក+កកោក>កកែកកកោក។

នាម[កែប្រែ]

កកែកកកោក

  1. សំដីនិយាយ​គ្នា ឮ​សូរកកោកច្រើនដង

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

គុណកិរិយា[កែប្រែ]

កកែកកកោក

  1. សូរ​កកោក​ៗ ច្រើន​ដង។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ន័យដូច[កែប្រែ]

បច្ចេកសព្ទទាក់ទង[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួន-ណាត។