កក្ខលតា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំលេង[កែប្រែ]

អក្ខរាវិរុទ្ធ កក្ខលតា
kk̥kʰltā
មូលសទ្ទ ក័ក-ខ្លៈ-តា
k˘k-k̥ʰl`-tā
ឡាតាំងយានកម្ម kakkhlaʼtaa
អ.ស.អ. (បមាណីយ) គន្លឹះ /kaʔ.kʰlaʔ.taː/

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីភាសាបាលី កក្ខលតា

នាម[កែប្រែ]

កក្ខលតា

  1. ភាវៈនៃ...នោះជា...រឹង(-រូស)

បាលី[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

កក្ខល +‎ តា

នាម[កែប្រែ]

កក្ខលតា (kakkhalatā)

  1. (ឥត្ថីលិង្គ) កក្ខលតា