កជើង

ពីWiktionary
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរ[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ + ជើង> កជើង។

នាម[កែប្រែ]

កជើង

  1. ភាគនៅចន្លោះកែងជើង រឺ បាតជើង និងជើង

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត
  • វីគានុក្រមអង់គ្លេស