កញ្ចាញ់ច្រាសព្រុយខ្មៅ

ដោយWiktionary

សូមដាក់រូប។

វិគីភីឌា

ខ្មែរ[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពី កញ្ចាញ់ច្រាស + ព្រុយ + ខ្មៅ> កញ្ចាញ់ច្រាសព្រុយខ្មៅ

នាម[កែប្រែ]

កញ្ចាញ់ច្រាសព្រុយខ្មៅ (kânhchanhchrasprŭykhmau)

  1. ប្រភេទត្រីទឹកសាបពួកអំបូរ កញ្ចាញ់ច្រាសកន្ត្រង មានឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រថា អំបាស្ស៊ីសកូបស៊ី។ ប្រវែង ១០,២ សម.។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • ទិនានុប្បវត្តិជលផលកម្ពុជា។
  • វិគីអង់គ្លេស។