កញ្ចុះក្របីខ្មៅ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់រូប។

វិគីភីឌា

ខ្មែរ[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ កញ្ចុះក្របី + ខ្មៅ> កញ្ចុះក្របីខ្មៅ

នាម[កែប្រែ]

Lua error in Module:links at line 215: The first argument to the function language_link must be a table. See Module:links/documentation for more information..

  1. ប្រភេទត្រីកញ្ចុះក្របី ក្នុងពួក កញ្ចុះក្របី - គ្លីបតូថូរ៉ាក់ មានឈ្មោះជាវិទ្យាសាស្ត្រថា គ្លីបតូថូរ៉ាក់ឡាមព្រីស។ ប្រវែង ៧ សម.។

បំណកបំប្រែ[កែប្រែ]

មើលពាក្យ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • ទិន្នានុប្បវត្តិរបស់រដ្ឋបាលជលផលកម្ពុជា។