កញ្ចុះក្របីឃ្លៀច

ដោយWiktionary

សូមដាក់រូប។

វិគីភីឌា

ខ្មែរ[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ កញ្ចុះក្របី + ឃ្លៀច> កញ្ចុះក្របីឃ្លៀច

នាម[កែប្រែ]

កញ្ចុះក្របីឃ្លៀច (kânhchŏhkrâbeikhliĕch)

  1. ប្រភេទត្រីកញ្ចុះក្របី ក្នុងពួក កញ្ចុះក្របី - គ្លីបតូថូរ៉ាក់ មានឈ្មោះជាវិទ្យាសាស្ត្រថា គ្លីបតូថូរ៉ាក់លាវសិន្ស៊ីស។ ប្រវែង ៨ សម.។

បំណកបំប្រែ[កែប្រែ]

មើលពាក្យ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • ទិន្នានុប្បវត្តិរបស់រដ្ឋបាលជលផលកម្ពុជា។