កញ្ចុះក្របី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់រូប។

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរ[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ កញ្ចុះ + ក្របី 'ខ្មៅ, ស្នែង រឺ ធ្មុង, ធំ'> កញ្ចុះក្របី

នាម[កែប្រែ]

កញ្ចុះក្របី

  1. ប្រភេទត្រីកញ្ចុះម្យ៉ាងដែលមានពួក កញ្ចុះច្រើនប្រភេទក្នុងវគ្គីសាស្ត្រ មានឈ្មោះថា ពួក គ្លីបតូថូរ៉ាក់ និង រួមផ្សំទាំងពួកអាគីស៊ីសមួយចំនួន ស្ថិតក្នុងលំដាប់មួយដែលមានឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រថា ស៊ីលូរីផ្វម - មជ្ជារមច្ឆរូប
បច្ចេកសព្ទដកស្រង់[កែប្រែ]

បំណកបំប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • ទិន្នានុប្បវត្តិរបស់រដ្ឋបាលជលផលកម្ពុជា។