កញ្ឆឹម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

គុណនាម[កែប្រែ]

កញ្ឆឹម

  1. (ពាក្យថ្នម) តូច​ជំទើរ, តូចទ្រនាប់មើល​ទៅឃើញ​សមរម្យ
    នាងនោះ​តូច​កញ្ឆឹម

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. វចនានុក្រមជួនណាត។
  2. Online Dictionary