កញ្ជួ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ជួ > កញ- + ្ជួ 'ជួ'> កញ្ជួ។ (ផ្នត់ដើម)

គុណនាម[កែប្រែ]

កញ្ជួ

  1. (ពាក្យទ្រគោះ) ជួ​ឥតគួរឥតសម
    មនុស្ស​កញ្ជួ

បច្ចេកសព្ទទាក់ទង[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. វចនានុក្រមខ្មែរ។
  2. Online Dictionary