កញ្ជ្រូកឆ្នូត

ពីWiktionary

សូមដាក់រូប។

កញ្ជ្រូកឆ្នូត
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរ[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ កញ្ជ្រូក + ឆ្នូត

នាម[កែប្រែ]

កញ្ជ្រូកឆ្នូត

  1. ត្រីកញ្ជ្រូក នៅក្នុងទន្លេស្រុកខ្មែរដែលមានឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រថា ស៊ីនក្រូស្ស៊ុសហេឡូដេស

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

មើលពាក្យ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • ទិនានុប្បវត្តិរដ្ឋបាលជលផល។