កដ្ឋគ្គិ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

កដ្ឋគ្គិ

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ បាលី kaṭṭhaggi (kaṭṭha > កដ្ឋឈើ, ឧស” + -aggi > -អគ្គិភ្លើង”)

នាម[កែប្រែ]

កដ្ឋគ្គិ

  1. ភ្លើងដែល​ឆេះ​ឧសឆេះឈើ

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត