កណ្ដឹមឆែប!

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមជួយដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ទំរង់ឆ្លាស់[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ??

ឧទានសព្ទ[កែប្រែ]

កណ្ដឹមឆែប!

  1. សូរដែលបន្លឺឡើង ដោយ​ការ​ភ្ញាក់ ឬ ដោយ​ការជ្រលួសមាត់ ព្រោះជំពប់ប៉ះអ្វី​ៗ។
    យាយ​គាត់​ភ្លាត់​មាត់​ថា កណ្ដឹមឆែប !

ន័យដូច[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួន-ណាត