កតវេទិនី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កៈ-តៈ-វេ-ទិ-នី[kaʔtaʔveitinii]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យបាលី katavedinī

នាម[កែប្រែ]

កតវេទិនី

  1. ស្ត្រីដែល​បាន​តប, ដែល​គិត​តែ​នឹង​តប​ស្នង​សង​គុណ​ដល់​អ្នក​មាន​គុណ ។ (បុំលិង្គ:កតវេទី)
    ស្ត្រី​នោះ​ជា​កតវេទិនី ។

ន័យផ្ទុយ[កែប្រែ]

សន្ដានពាក្យ[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត