កតវេទិតា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កៈ-តៈ-វេ-ទិ-តា[kaʔtaʔveitiʔkaa]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យបាលី kataveditā

នាម[កែប្រែ]

កតវេទិតា

  1. ការ​ដែល​បានតប ឬ​ដែល​គិត​តែ​នឹង​តប​ស្នង​សង​គុណ​ដល់​អ្នក​មាន​គុណ
    កតវេទិតា​របស់​បុត្រ​ធីតា​ទាំងឡាយ ។

សន្ដានពាក្យ[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]