កថាមគ្គ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង ៕

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កាក់-ថា-មាំក[kaʔtʰaa-meak]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីបាលី kathā (កថា)+magga (មគ្គ)> kathāmagga កថាមគ្គ ។

នាម[កែប្រែ]

កថាមគ្គ

  1. ផ្លូវ គន្លង​របស់​កថា ។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត