កថាវសាន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង​ ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កាក់-ថាវ-សាន[kak-tʰaav-saan]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីបាលី] kathā (កថា) + សំស្ក្រឹត អវសាន> កថាវសាន ។

នាម[កែប្រែ]

កថាវសាន

  1. ទី​បំផុត, ទី​ចប់​កថា ។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួន-ណាត