កន្យា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំលេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ទំរង់ឆ្លាស់[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំលេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ សំស្ក្រឹត kanyā, ប្រៀបធៀបនឹងបាលីខ្មែរ កញ្ញា

នាម[កែប្រែ]

កន្យា

  1. ស្រី​ក្រមុំ, ស្រី​ជំទង់[១]

ន័យដូច[កែប្រែ]

បំនកប្រែ[កែប្រែ]

នាមអសាធារណ៍[កែប្រែ]

កន្យា

  1. ឈ្មោះនារីខ្មែរ ដាក់តាម ភាសាសំស្ក្រឹត

បំនកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. វចនានុក្រមជួនណាត មេពាក្យ កន្យា