កន្លោង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កន់ឡោង[kɑnlaoŋ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ខ្លោង>ខ+្ល+ោ+ង>ក+ន+្ល+ោ+ង>កន្លោង ។

នាម[កែប្រែ]

កន្លោង

  1. ម្ដាយ
    ព្រះ​សម្មាសម្ពុទ្ធ​ទ្រង់​សំដែង​ព្រះ​អភិធម្មប្រោស​ព្រះ​កន្លោង (ព្រះ​មាតា) ។
  2. ភូមិនៃឃុំទឹកថ្លា

ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

គុណនាម[កែប្រែ]

កន្លោង

  1. ដែល​ជា​ធំ, ដែល​ជា​មេ​ខ្លោង, ជា​ចំបង​លើ​គេ ។
    សសរ​កន្លោង គឺ​សសរ​ទ្រូង ។

ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត