កបិលវត្ថុ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង ។

កបិលវត្ថុ
Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កាក់បិលឡាក់វាត់ថុ[kaʔpeʔlaʔ-voattʰoʔ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ បាលីkapilavatthu (កបិលវត្ថុ), មកពីសំស្ក្រឹតkapilavastu (កបិលវស្តុ)

នាម[កែប្រែ]

កបិលវត្ថុ

  1. ឈ្មោះ​ក្រុងកំណើត​នៃ​ព្រះ​សក្យមុនី​គោតម​ក្នុង​ដែន​ឥណ្ឌា
    ក្រុង​កបិលវត្ថុ ហៅ​ក្លាយ​មក​ជា កបិលពស្តុ ក្លាយ​មក​ទៀត​ជា កបិលភស្តុ
  2. ឈ្មោះក្រុង(នគរបលិកៈ)មួយនៃ ស្រុក(ជិល្លា)កបិលវស្តុ ភូមិភាគ(អន្ឆល)លុម្ពិនី តំបន់(ពិកាសក្ឝេត្រ)ខាងលិច(បឝ្ឆិមាន្ឆល) នេប៉ាល់
  3. ស្រុកនៃភូមិភាគលុម្ពិនី

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]