កម្ទារ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កំទា[kɑm-tie]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ខ្ទារ>ខ+្ទ+ា+រ>ក (ខ)+ម+្ទ+ា+រ>កម្ទារ ។ (ផ្នត់ជែក)

កិរិយាសព្ទ[កែប្រែ]

កម្ទារ

  1. ធ្វើ​ឲ្យ​ខ្ទារ
    កម្ទារ​សំដី
  2. ស្រែក​ឲ្យ​លាន់​ឮ​កង​រំពង​ឡើង ។
    ស្រែក​កម្ទារ​ ។
  3. បំប៉ោង​រោម​និង​ស្លាប​ឲ្យ​ប៉ោងពង់ឡើង​ស្ទុះ​ទៅ​រក​ញី
    ក្ងោកឈ្មោលពង់​កម្ទារ​ទៅ​រក​ញី

សន្តានពាក្យ[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត