កម្រាល

ពីWiktionary

សូមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កំរ៉ាល[kɑmraal]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ក្រាល>ក+្រ+ា+ល>ក+ម+្រ+ា+ល>កម្រាល ។ (ផ្នត់ជែក)

នាម[កែប្រែ]

កម្រាល

  1. របស់​សម្រាប់​ក្រាល, សម្រាប់​ទ្រាប់, សម្រាប់​រង
    កម្រាល​ពូក, កម្រាល​តុ

ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

សន្តានពាក្យ[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត