កម្លា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កំ-ល៉ា[kɑmlaa]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ក្លា>ក+្ល+ា>ក+ម+្ល+ា>កម្លា ។ (ផ្នត់ជែក)

កិរិយាសព្ទ[កែប្រែ]

កម្លា

  1. ធ្វើ​ឲ្យ​ក្លា

ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

គុណកិរិយា[កែប្រែ]

កម្លា

  1. ដែល​ធ្វើ​តែ​ឫក​ខាង​ក្រៅ​ឲ្យ​គេ​ឃើញ​ថា​ក្លា​ឥត​ខ្លាច ឥត​ញញើត តែ​ខាង​ក្នុង​ចិត្ត​នោះ​ខ្លាចញញើត​ទេ ។
    ខំ​ប្រឹង​កម្លា ។
    ធ្វើ​កម្លា ។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

សន្តានពាក្យ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត