កូនសរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ កូន+សរ>កូនសរ

នាម[កែប្រែ]

កូនសរ

  1. ព្រួញ​សម្រាប់​បាញ់

ន័យដូច[កែប្រែ]

មើលពាក្យ[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត