កំណត់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង' រ== ===ការបញ្ចេញសំឡេង===ជាភាសាខ្មែរ

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យKh>ក+អម់/ំ+ណ+ត់>កំណត់។ (KM)

កិរិយាសព្ទ[កែប្រែ]

កំណត់

  1. កត់​សម្គាល់
    កំណត់​ទុក​ក្នុង​ចិត្ត, កំណត់​ចាំ​មិន​បាន។

ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

កំណត់

  1. សេចក្ដី​ដែល​កត់, ដែល​សម្គាល់​ទុក​ជា​នឹង, ជា​កំរិត, ទុក​ជា​ប្រាកដ
    ធ្វើ​តាម​កំណត់, ដាក់​គុក​មាន​កំណត់។
Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា


ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

ន័យដូច[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

សន្តានពាក្យ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត