កំណារ

ពីWiktionary

សូមដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ការ>ក+អម់/ំ+ណ+ា+រ>កំណារ។(ផ្នត់ជែក)

នាម[កែប្រែ]

កំណារ

  1. របស់​សម្រាប់​ការខ្លួន (មិន​សូវ​ប្រើ)។

សន្តានពាក្យ[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត