ការ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ការ-, -ការ

សូមដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ

ការបញ្ចេញសំឡេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ និងសទ្ទតា ការ
ឡាតាំងយានកម្ម kaa
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /kaː/


===កិរិយាសព្ទ===បៈបើយ ការ

 1. មូរសរសៃ​សូត្រ, សរសៃ​អំបោះ​ជាដើម​ដោយ​ខ្នារ
  ការ​សូត្រ ។
  ការ​អំបោះ...។
 2. បិទ​បាំង, រាំងរា, ឃាត់​ខាំង
  ការ​មិន​ឲ្យ​សត្រូវ​ចូល​មក។
  ការ​ខ្លួន
  មេ​មាន់​ការ​កូន...។
 3. រៀបចំ​អាវាហ​វិវាហ​មង្គល, ផ្សំ​ផ្គុំ​បុរស​និង​ស្ត្រី​ឲ្យ​បាន​ជា​គូ​ស្វាមី​ភរិយា
  ការ​កូន។
  ការ​ក្មួយ
  ស៊ី​ការ...។

ពាក្យទាក់ទង

សន្តានពាក្យ

បំណកប្រែ

បំណកប្រែ

បំណកប្រែ

នាម

ការ

 1. ប្រាក់ដែលកើតកូននៅពេលដែលគេខ្ចី រឺ ជំពាក់ក្រៅពីកម្ចីដើម។
  ខ្ញុំខ្ចីតែប្រាក់១០០០០រៀល តែការដល់ទៅ១០០០រៀល។

ពាក្យទាក់ទង

បំណកប្រែ

ផ្នត់ដើម

ការ

 1. ពាក្យ​សម្រាប់​ប្រើ​ដាក់​ខាង​ដើម​ពាក្យ​ដែល​ជា​កិរិយា​សព្ទ​ផ្សេង​ៗ ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​ទៅ​ជា​នាម​ស័ព្ទ ដូច​ជា
  សំពះ (កិ.) ការ​សំពះ (ន.) ជាដើម ។

ពាក្យទាក់ទង

បំណកប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រ

មកពីពាក្យបាលី kāra, ប្រៀបធៀបនឹងសំស្ក្រឹត កាយ៌ការ្យ

នាម

ការ

 1. កិច្ចអំពើ​ដែល​ត្រូវ​ធ្វើ
  ធ្វើ​ការ។
  មាន​ការ។
  ការ​អ្វី​ខ្លះ ?
ពាក្យទាក់ទង
សន្តានពាក្យ
បំណកប្រែ

ឯកសារយោង

 • វចនានុក្រមជួនណាត