កំផ្លឹម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ផ្លឹម>កំ+ផ្លឹម>កំផ្លឹម។(ផ្នត់ដើម)

គុណកិរិយា[កែប្រែ]

កំផ្លឹម

  1. ដែល​បន្លឹម​ឲ្យ​ឃើញ​តែ​បន្តិច, ដែល​អើត​លេច​ចេញ​មក​តែ​បន្តិច។
    អើត​ក​កំផ្លឹម, ឃើញ​តែ​ក្បាល​កំផ្លឹមផ្លឹម

សន្តានពាក្យ[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត